Kan det vara värt en mässa?

Det har blivit populärt att hålla mässor. Det rör sig inte om religiösa mässor, utan om mässor av mer kommersiell natur. En mässa är ofta det bästa sättet att uppmärksamma sina produkter och tjänster. Det gäller i stort sett oavsett vad man säljer.

Sverige är ett land av mässor, fastän Gustav Vasa bestämde att landet skulle vara protestantiskt. Skämt åsido finns det lokaler för mässor i flera svenska städer. Några av de mest kända är Älvsjömässan i södra Stockholm, och Svenska Mässan i Göteborg. Den sistnämnda är varje år plats för Bok och bibliotek, troligen Sveriges mest kända mässa, och för det mesta kort och gott kallad Bokmässan. Mässan har varje år ett land eller en region som tema, och har under sina mer än 30 år orsakat en del kontroverser, beroende på vem eller vilka som har fått ställa ut eller inte ställa ut. Många har en åsikt om mässan utan att någonsin ha varit där, men man ska också komma ihåg att mässan har ett stort antal besökare varje år. Det första året som mässan arrangerades, 1985, hade man 5000 besökare, och redan året därpå hade antalet besökare mer än femdubblats. De senaste åren har bokmässan haft knappt 100 000 besökare årligen. Det innebär en unik möjlighet för författare, förlag och alla andra som på något sätt arbetar med litteratur att möta läsare, kunder och allmänt litteraturintresserade.

Det finns mässor för nästan allt: antikmässor, cykelmässor, trädgårdsmässor och IT-mässor, för att bara nämna några. En del mässor vänder sig till företag inom b2b, andra är en möjlighet att möta kunderna direkt. Bok- och biblioteksmässan är ett bra exempel på en mässa som är både och, inte minst eftersom många bokhandlare besöker mässan.

Att sälja på en mässa

En mässa är ett ypperligt tillfälle för försäljning, men det fungerar inte på samma sätt som vid andra säljtillfällen. När en kund kommer in i ens affär, eller kommer till kontoret för ett möte, har man dess odelade uppmärksamhet. På en mässa konkurrerar man dock ständigt med andra, och kunden har inte sällan sin uppmärksamhet på flera platser samtidigt. Erfarna mässutställare säger att mässan är en mycket bra marknadsföringskanal, som de inte vill vara utan, men att det dröjer längre än vanligt innan det resulterar i faktisk försäljning. Detta beror naturligtvis också på vad man säljer.

Det kan vara frestande att närvara på varje mässa som hålls, och att försöka uppnå så många syften som möjligt varje gång: träffa nya kunder, underhålla kontakter, presentera sig som arbetsgivare. Men detta är sällan lyckat. Bättre är att först och främst bestämma sig för vad man vill uppnå, och fokusera endast på detta syfte. Nästa steg är att välja den mässa där man bedömer att man har störst chans att lyckas med att uppnå detta syfte. Saker man bör ta hänsyn till är var mässbyggnaden är belägen, och vilka företag eller organisationer som kommer att medverka. Först när man har gjort en sådan plan kan man börja fundera på hur man ska utforma sin monter, vilken personal som ska närvara, vilken typ av profilartiklar man ska dela ut, med mera.