Man skulle kunna tro att den tekniska utvecklingen talar mot mässorna: vem vill träffas ansikte mot ansikte när det går att göra nästan allt över nätet? I själva verket har det visat sig vara precis tvärt om. Mässorna är populärare än någonsin. Så vad kommer att hända med mässorna under de kommande åren.

Internet spelar en allt större roll för oss i vår vardag, och inte minst är detta medium, eller snarare medier, viktigt för marknadsföring. Man skulle kunna tro att internet hade konkurrerat ut de traditionella mässorna, men trots, eller kanske snarare tack vare, den ökade digitaliseringen ökar mässorna i antal.

Så även om många företag idag experimenterar med virtual reality av olika slag kommer vi inte att se mässor som hålls i virtual reality, i alla fall inte under de närmaste åren. För samtidigt som våra liv blir allt mer digitala ökar den betydelse som vi tillmäter det personliga mötet. Detta hindrar dock inte att mässorna kommer att delas alltmer i digitala medier, bl.a. genom streaming. För samtidigt som det ska vara attraktivt att delta på mässan, så ska det också gå att ta del av den om man inte kan delta.

Showroom och speeddejtingSportbil på fordonsmässa

Detta innebär att mässorna inte kommer att försvinna, eller flytta in i den virtuella verkligheten, på ganska länge. Mässorna kommer dock att förändras på många sätt. Det är t.ex. möjligt att den traditionella montern kommer att få flytta på sig. Kanske blir montern mobil, eller så avskaffar man den helt och hållet. Om någonting ska visas upp kan man ha ett showroom, i anslutning till det utrymme där utställarna kan mingla med besökarna.

Om alla minglar upplöses också gränsen mellan utställare och besökare, och det blir lika troligt att besökarna gör affärer sinsemellan som att utställarna gör det. Fler och fler mässor tar vara på och uppmuntrar detta, t.ex. genom speeddejting. Idag förekommer detta men bara mellan utställare och besökare, och man måste oftast föranmäla sig, men vi kommer att se mer spontan speeddejting på mässorna framöver.